pless.pl - medium nr 1 w Pszczynie

Reklama - billboard wiadomości

Wiadomości

 • 21 maja 2021
 • wyświetleń: 1953

Nowe godziny funkcjonowania punktu wymazowego przy szpitalu

Jeśli chcesz otrzymywać powiadomienia o nowych artykułach z tematu "Szpital w Pszczynie" podaj

Zmienił się harmonogram pracy w punkcie pobrań wymazów w kierunku koronawirusa przy Szpitalu Powiatowym w Pszczynie.

Pac­jenci mają możli­wość wyko­na­nia w mobil­nym punkcie pobrań bada­nia w kierunku obec­ności wirusa SARS-​CoV-​2 w następu­ją­cych dni­ach i godzinach:

 • poniedzi­ałek: 07.00 - 9.00
 • wtorek: 07.00 - 9.00
 • środa: 07.00 - 9.00
 • czwartek: 07.00 - 9.00
 • piątek: 07.00 - 9.00
 • sob­ota: 07.00 - 9.00
 • niedziela: 07.00 - 9.00


Bezpośredni numer tele­fonu kon­tak­towego do punktu pobrań dostępny dla pacjentów:
32 214 83 10 wew. 316

Ważne! Nie wjeżdżamy na teren szpitala!

Aktu­alna lista wszys­t­kich dzi­ała­ją­cych punk­tów pobrań oraz godziny, w których można się do nich zgłosić, jest dostępna:
 • na stronie pac​jent​.gov​.pl
 • pod numerem infolinii NFZ - 800 190 590 dostęp całodobowy i bezpłatny


Przed badaniem pac­jenci iden­ty­fikowani są na pod­stawie doku­mentu tożsamości z numerem PESEL. Personel pobiera wymaz z nosog­a­rdzieli przez otwarte okno samo­chodu. Następ­nie próbka jest przekazy­wana do lab­o­ra­to­rium, gdzie wykony­wane jest badanie moleku­larne metodą RT-​PCR.

Pac­jent o wynikach infor­mowany jest tele­fon­icznie. Będzie go można zobaczyć także na swoim Inter­netowym Kon­cie Pacjenta.

ar / pless.pl, źródło: Szpital Powiatowy w Pszczynie

Reklama - baner pod artykułem

Reklama - link rotacyjny

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu pless.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.

Szpital w Pszczynie

Jeśli chcesz otrzymywać powiadomienia o nowych artykułach z tematu "Szpital w Pszczynie" podaj